Sports spinning cup 2016

Dňa 29.10.2016 sa usutočnil druhý ročník pretekov v prívlači - Sports Spinning Cup. Celkovo sa na preteky prihlásilo 144 súťažiacich, ktorí si svoje schopnosti v love hlavne pstruha dúhového zmerali v 4 kolách.

Pred pretekmi sme do revíru nasadili celkom 1.300kg pstruha dúhového. Počas pretekov sa celkovo ulovilo 883 pstruhov. Slabšia aktivita bola spôsobená hlavne počasím, nakoľko takmer počas celého preteku bolo zamračené a počas 3. a 4. kola sa rozfúkal silný vietor. No počasie si nevyberieme - o to viac sa bolo treba vložiť do preteku a podať najlepší možný výkon.

Odmenených bolo celkom prvých 20 pretekárov, pričom 17 z nich si odnieslo vecné ceny a prví traja finančné odmeny a krásne poháre:

  • 1. miesto: 400€
  • 2. miesto: 300€
  • 3. miesto: 200€

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zaslúžili o zdarný priebeh celej akcie a podporili nás, no hlavne ďakujeme pretekárom za ich účasť. Pevne veríme, že všetým pretekárom ale aj množstvu divákov sa preteky páčili a stretneme sa spolu aj na Sports Spinning Cup-e 2017.

Sponzori:

Veľkoobchod s rybárskymi potrebami SPORTS s.r.o., Rybárske potreby SPLLER Bánovce nad Bebravou, PIRELLI, Autodiely JAKUB Nové Mesto Nad Váhom, Ubytovanie RAWA Modrová, AZ PNEU, p. Janča, STK Trenčín, p. Trebatický, Vinotéka Viliam Horniš, Kominárstvo Milan Deak, Grand SBD, p. Kopunec, K-invest, p. Kováč, Rybárske potreby SLÁVIA Piešťany

Celkové výsledky:

  Priezvisko Meno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkom
ks umiestnenie ks umiestnenie ks umiestnenie ks umiestnenie ks súčet umiestn.
1 Markech Ladislav 5 15 4 8 5 6 1 35 15 64
2 Líška Juraj 3 38 3 18 7 3 2 20 15 79
3 Jankura Miroslav 4 24 5 5 2 24 1 35 12 88
4 Vavrinec Peter 8 6 1 43 2 24 2 20 13 93
5 Schwarz Roman 4 24 2 26 2 24 1 35 9 109
6 Kabát Vladimír  2 53 2 26 3 14 3 17 10 110
7 Bočinec Peter 4 24 6 2 1 53 1 35 12 114
8 Otruba Miloš 3 38 1 43 2 24 4 11 10 116
9 Bucko Peter 2 53 1 43 5 6 2 20 10 122
10 Líška Ľubomír 4 24 2 26 1 53 2 20 9 123
11 Lukač Robert 3 38 1 43 4 9 1 35 9 125
12 Šenigla Vladimír  6 11 1 43 1 53 1 35 9 142
13 Ondrovič Róbert 2 53 4 8 1 53 1 35 8 149
14 Bobek Jaroslav  1 77 2 26 3 14 1 35 7 152
15 Porubský Dušan 2 53 1 43 1 53 7 6 11 155
16 Gargulák Karol 8 6 0 144 9 2 9 4 26 156
17 Gabčo Marián  2 53 3 18 1 53 1 35 7 159
18 Jarka Pavel 2 53 2 26 1 53 1 35 6 167
19 Šenigla Peter 5 15 0 144 3 14 13 2 21 175
20 Turánek Jaroslav  1 77 1 43 2 24 1 35 5 179
21 Sališ Ladislav 1 77 1 43 1 53 5 8 8 181
22 Palkech Marek 9 3 2 26 0 144 2 20 13 193
23 Musil Mário 1 77 1 43 1 53 2 20 5 193
24 Ondro Štefan 1 77 1 43 1 53 2 20 5 193
25 Patrnčiak Dušan 0 144 6 2 2 24 1 35 9 205
26 Polc Ľudo 9 3 0 144 2 24 1 35 12 206
27 Blumenstein Michal 0 144 1 43 4 9 4 11 9 207
28 Gono Roman 4 24 5 5 0 144 1 35 10 208
29 Bielik Martin  1 77 1 43 1 53 1 35 4 208
30 Haliak Igor  1 77 1 43 1 53 1 35 4 208
31 Varchula Marek 5 15 2 26 2 24 0 144 9 209
32 Gabčo Vladimír  5 15 3 18 0 144 1 35 9 212
33 Burský Martin  11 2 1 43 2 24 0 144 14 213
34 Fano Radoslav 3 38 4 8 2 24 0 144 9 214
35 Popovič Milan  0 144 1 43 2 24 8 5 11 216
36 Ignácz Imrich 6 11 4 8 1 53 0 144 11 216
37 Mesároš Tomáš 5 15 1 43 3 14 0 144 9 216
38 Bumbera Peter 3 38 0 144 2 24 4 11 9 217
39 Lieskovský Ján 4 24 0 144 3 14 1 35 8 217
40 Predná Soňa 2 53 0 144 7 3 2 20 11 220
41 Miko Luboslav 2 53 0 144 2 24 14 1 18 222
42 Gajdošík František 4 24 1 43 0 144 4 11 9 222
43 Blaho Viktor 3 38 1 43 4 9 0 144 8 234
44 Komár Tomáš 4 24 1 43 2 24 0 144 7 235
45 Hozza Rudolf 3 38 6 2 1 53 0 144 10 237
46 Gubala Juraj 5 15 2 26 1 53 0 144 8 238
47 Palček Rastislav 5 15 2 26 1 53 0 144 8 238
48 Vašíček Pavel 2 53 2 26 0 144 3 17 7 240
49 Novotný Jozef 4 24 0 144 1 53 2 20 7 241
50 Kikanovič Branko 2 53 DSQ 144 2 24 2 20 6 241
51 Lukač Michal 2 53 0 144 2 24 2 20 6 241
52 Hausknecht Marcel 3 38 1 43 2 24 0 144 6 249
53 Kvasnica Martin  2 53 1 43 0 144 4 11 7 251
54 Kováčik Peter 2 53 0 144 1 53 10 3 13 253
55 Bystriján Vladimír  1 77 0 144 2 24 5 8 8 253
56 Kastl Stanislav 3 38 3 18 1 53 0 144 7 253
57 Slimák Martin  1 77 4 8 2 24 0 144 7 253
58 Chorvát Jan  2 53 0 144 2 24 1 35 5 256
59 Vančík Juraj Ulany 0 144 1 43 1 53 3 17 5 257
60 Gabčo ml. Vladimír  4 24 1 43 1 53 0 144 6 264
61 Líška Peter 1 77 1 43 5 6 0 144 7 270
62 Žažo Ján 1 77 0 144 3 14 1 35 5 270
63 Zubák Peter 1 77 8 1 1 53 0 144 10 275
64 Vaňo Frantisek 2 53 1 43 0 144 1 35 4 275
65 Mravec Martin  1 77 5 5 1 53 0 144 7 279
66 Sokolík Jozef 1 77 4 8 1 53 0 144 6 282
67 Piešťanský Marián  1 77 2 26 0 144 1 35 4 282
68 Mašan Tomáš 1 77 3 18 1 53 0 144 5 292
69 Terifaj Martin  2 53 1 43 1 53 0 144 4 293
70 Dlugolinský Roman 12 1 2 26 0 144   144 14 315
71 Števík Peter 4 24 0 144 6 5 0 144 10 317
72 Kočiš Miroslav 1 77 1 43 1 53 0 144 3 317
73 Vronka Peter 1 77 1 43 1 53 0 144 3 317
74 Mužík Vladimír  7 8 0 144 2 24 0 144 9 320
75 Olšavský Viktor 0 144 4 8 2 24 0 144 6 320
76 Vančík Jozef 0 144 3 18 0 144 2 20 5 326
77 Vetrík Jozef 3 38 0 144 10 1 0 144 13 327
78 Petráš Vladimír  5 15 0 144 2 24 0 144 7 327
79 Turek Marián  4 24 0 144 2 24 0 144 6 336
80 Palček Radovan 4 24 2 26 0 144 0 144 6 338
81 Podhosrký Branislav  5 15 0 144 0 144 1 35 6 338
82 Ondrejka Juraj 7 8 1 43 0 144 0 144 8 339
83 Skalík Erik 6 11 1 43 0 144 0 144 7 342
84 Gajdoš Jozef 3 38 3 18 0 144 0 144 6 344
85 Granec Michal 0 144 1 43 3 14 0 144 4 345
86 Michalikova Michaela 0 144 1 43 3 14 0 144 4 345
87 Wágner Jozef 3 38 0 144 0 144 2 20 5 346
88 Sadloň Ondrej 2 53 4 8 0 144 0 144 6 349
89 Bača Michal 2 53 0 144 4 9 0 144 6 350
90 Dzurna Michaela 3 38 0 144 2 24 0 144 5 350
91 Cisár Milan  6 11 0 144 1 53 0 144 7 352
92 Svetlík Maroš 3 38 2 26 0 144 0 144 5 352
93 Tichý Juraj 0 144 1 43 2 24 0 144 3 355
94 Andras Radovan 0 144 3 18 1 53 0 144 4 359
95 Lorenc Peter 0 144 0 144 1 53 2 20 3 361
96 Valo Radovan 0 144 1 43 0 144 1 35 2 366
97 Bubeník Jozef 2 53 2 26 0 144 0 144 4 367
98 Skaličan Adam 1 77 0 144 0 144 6 7 7 372
99 Pitoňák Ľubomír 1 77 0 144 0 144 5 8 6 373
100 Maráček Peter 1 77 4 8 0 144 0 144 5 373
101 Nič Michal 1 77 0 144 0 144 4 11 5 376
102 Kutna Janka 1 77 0 144 3 14 0 144 4 379
103 Hudek Peter 2 53 1 43 0 144 0 144 3 384
104 Mravec Branislav  0 144 1 43 1 53 0 144 2 384
105 Ďurček Janko 1 77 2 26 0 144 0 144 3 391
106 Eckhardt Peter 1 77 2 26 0 144 0 144 3 391
107 Bábik Ladislav 2 53 0 144 1 53 0 144 3 394
108 Nagy Samuel 1 77 0 144 0 144 1 35 2 400
109 Barančík Ondrej 1 77 1 43 0 144 0 144 2 408
110 Liška Vladimír  1 77 0 144 1 53 0 144 2 418
111 Stolár Marcel 1 77 0 144 1 53 0 144 2 418
112 Miško Lukáš 9 3 0 144 0 144 0 144 9 435
113 Deak Milan  7 8 0 144 0 144   144 7 440
114 Suchý Richard 0 144 4 8 0 144 0 144 4 440
115 Kozák Peter 0 144 0 144 4 9 0 144 4 441
116 Martiš Miloš 0 144 0 144 3 14 0 144 3 446
117 Hanták Jaroslav  0 144 0 144 0 144 2 20 2 452
118 Liška František 4 24 0 144 0 144 0 144 4 456
119 Mikuška Viktor  0 144 0 144 2 24 0 144 2 456
120 Musil Dominik 0 144 0 144 2 24 0 144 2 456
121 Varga Vojtech 0 144 0 144 2 24 0 144 2 456
122 Zajac Marián  3 38 0 144 0 144 0 144 3 470
123 Gono Peter 0 144 1 43 0 144 0 144 1 475
124 Lopašovský Pavol 0 144 1 43 0 144 0 144 1 475
125 Vaňová Drahomíra 0 144 1 43 0 144 0 144 1 475
126 Božik Peter 2 53 0 144 0 144 0 144 2 485
127 Hvorkovi Milan  2 53 0 144 0 144 0 144 2 485
128 Scherhaufer Marián  2 53 0 144 0 144   144 2 485
129 Dujsík Pavol 1 77 0 144 0 144 0 144 1 509
130 Gál Róbert 1 77 0 144 0 144 0 144 1 509
131 Hudek Ľuboš  1 77 0 144 0 144 0 144 1 509
132 Buček Jozef   144   144   144   144 0 576
133 Deak Lukáš   144   144   144   144 0 576
134 Gajdoš Jozef   144   144   144   144 0 576
135 Janča Petr   144   144   144   144 0 576
136 Janeček Milan    144   144   144   144 0 576
137 Kováč René   144   144   144   144 0 576
138 Kováč Jozef   144   144   144   144 0 576
139 Mikuška Viktor   144   144   144   144 0 576
140 Nagy Jakub    144   144   144   144 0 576
141 Vančík Juraj ml.   144   144   144   144 0 576
142 Vanek Branislav  0 144 0 144 0 144 0 144 0 576