SPORTS SPINNING CUP 2017 - výsledky

Dňa 28.10.2017 sa uskutočnil tretí ročník prívlačových pretekov SPORTS SPINNING CUP 2017.

Pretekov sa zúčastnilo celkovo 140 pretekárov z celého Slovenska, ktorí celkovo ulovili  úžasných 1.283 ks pstruha dúhového.

Celkovo bolo odmenených prvých 22 pretekárov vecnými cenami, víťazi jednotlivých kôl, ženy a prví traja pretekári boli odmenení pohármi a hotovosťou 400€ za prvé miesto, 300€ za druhé miesto, 200€ za tretie miesto.

Víťazi jednotlivých kôl:

 • Víťaz 1. kola - Peter Augustín
 • Víťaz 2. kola - Pavol Jarka, Vladimír Kabát
 • Víťaz 3. kola - Peter Števík
 • Víťaz 4. kola - Miroslav Jankura

Ženy:

 • 1. miesto - Soňa Predná
 • 2. miesto - Drahomíra Vaňová
 • 3. miesto - Jana Kútna
 • 4. miesto - Danka Skalíková

Celkovo:

 • 1. miesto - Samuel Nagy
 • 2. miesto - Ondrej Sadloň
 • 3. miesto - Dušan Patrnčiak 

Ďakujeme všetkým pretekárom za účasť a skvelú atmosféru. Veríme, že sa stretneme aj na budúcom ročníku a prežijeme opäť skvelý deň.

Fotografie sem budú pridané čoskoro.

Miesto Priezvisko Meno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkom
ks um ks um ks um ks um Celkom ks Súčet um.
1. Nagy Samuel 7 26 12 3 5 6 1 34 25 69
2. Sadloň Ondrej 5 37 6 15 3 15 4 6 18 73
3. Patrnčiak Dušan 8 20 7 8 2 27 1 34 18 89
4. Ondrovič Róbert 5 37 5 21 2 27 5 5 17 90
5. Šenigla Peter 5 37 4 25 3 15 2 15 14 92
6. Hulvan Jakub 12 11 2 46 2 27 2 15 18 99
7. Števik Peter 4 47 2 46 13 1 2 15 21 109
8. Suchý Richard 6 33 2 46 3 15 2 15 13 109
9. Jarka Pavol 6 33 19 1 1 46 1 34 27 114
10. Kvasnica Martin  8 20 6 15 1 46 1 34 16 115
11. Vašíček Pavol 3 61 8 6 3 15 1 34 15 116
12. Zrubec Róbert 9 17 4 25 1 46 1 34 15 122
13. Stolár Marcel 7 26 2 46 1 46 4 6 14 124
14. Slimák Marek 2 75 7 8 2 27 2 15 13 125
15. Dlugolinský Roman 2 75 6 15 5 6 1 34 14 130
16. Vančík Juraj  2 75 4 25 3 15 2 15 11 130
17. Gono Roman 3 61 4 25 3 15 1 34 11 135
18. Bobek Jaroslav  14 7 1 68 2 27 1 34 18 136
19. Lorenc/10 Peter 16 2 1 68 1 46 1 34 19 150
20. Markech  Ladislav 2 75 6 15 2 27 1 34 11 151
21. Jankura Miroslav 2 75 1 68 4 9 9 1 16 153
22. Gubala Juraj 4 47 2 46 2 27 1 34 9 154
23. Vetrík Jozef 14 7 1 68 1 46 1 34 17 155
24. Čacho František 6 33 2 46 1 46 1 34 10 159
25. Boor Martin  2 75 7 8 1 46 1 34 11 163
26. Eckhardt Peter 5 37 2 46 1 46 1 34 9 163
27. Vančík Juraj Ulany 2 75 1 68 4 9 2 15 9 167
28. Gabčo Marián 3 61 2 46 2 27 1 34 8 168
29. Porubský Ján 2 75 2 46 1 46 7 2 12 169
30. Vavrinec Peter 3 61 1 68 2 27 2 15 8 171
31. Gabčo st. Vladimír 2 75 3 36 2 27 1 34 8 172
32. Kochan Ladislav 4 47 2 46 1 46 1 34 8 173
33. Porubský Dušan 2 75 1 68 2 27 6 3 11 173
34. Vančík Jozef 4 47 2 46 1 46 1 34 8 173
35. Zubák Peter  1 107 4 25 4 9 1 34 10 175
36. Petráš Martin 1 107 2 46 3 15 3 11 9 179
37. Vaňo František 7 26 0 152 6 5 2 15 15 198
38. Eiben Ľubomír 1 107 1 68 3 15 3 11 8 201
39. Miško Lukáš 2 75 2 46 1 46 1 34 6 201
40. Slimák Martin 2 75 2 46 1 46 1 34 6 201
41. Drahoš Peter 3 61 1 68 1 46 1 34 6 209
42. Mikuška Viktor 3 61 1 68 1 46 1 34 6 209
43. Gajdošík František 7 26 7 8 2 27 0 152 16 213
44. Lencsés Patrik 16 2 0 152 2 27 1 34 19 215
45. Bielko Štefan 8 20 0 152 1 46 4 6 13 224
46. Maráček Peter 3 61 7 8 4 9 0 152 14 230
47. Kabát Vladimír 0 152 19 1 1 46 1 34 21 233
48. Komár Tomáš 14 7 1 68 5 6 0 152 20 233
49. Varchula Marek 8 20 0 152 2 27 1 34 11 233
50. Šenigla Vladimír 1 107 1 68 1 46 2 15 5 236
51. Wágner Jozef 2 75 11 4 0 152 4 6 17 237
52. Boor Ján 4 47 4 25 0 152 2 15 10 239
53. Augustín Peter 18 1 1 68 2 27 0 152 21 248
54. Teplicka Milos 7 26 3 36 0 152 1 34 11 248
55. Valo Radovan 5 37 0 152 1 46 2 15 8 250
56. Vavro Ľuboš 2 75 0 152 3 15 2 15 7 257
57. Terifaj Martin 4 47 0 152 1 46 2 15 7 260
58. Líška Ľubomír 3 61 3 36 3 15 0 152 9 264
59. Richtarčík Luboslav 2 75 3 36 7 2 0 152 12 265
60. Predná Soňa 2 75 4 25 3 15 0 152 9 267
61. Žažo Ján 10 13 1 68 0 152 1 34 12 267
62. Meszároš Tomáš 3 61 2 46 4 9 0 152 9 268
63. Maladi Erik 5 37 0 152 1 46 1 34 7 269
64. Valo /10 Pavol 4 47 4 25 1 46 0 152 9 270
65. Polc Ľudo 3 61 2 46 0 152 2 15 7 274
66. Boor Branislav  1 107 6 15 7 2 0 152 14 276
67. Jankech Miroslav 4 47 1 68 0 152 3 11 8 278
68. Gajdoš Jozef 2 75 10 5 1 46 0 152 13 278
69. Burský Martin 10 13 1 68 1 46 0 152 12 279
70. Vaňová/10 Drahomíra 4 47 0 152 1 46 1 34 6 279
71. Gabčo Vladimír 4 47 3 36 1 46 0 152 8 281
72. Líška Juraj 3 61 4 25 1 46 0 152 8 284
73. Kabát Martin  2 75 6 15 1 46 0 152 9 288
74. Bočinec Peter 2 75 3 36 0 152 1 34 6 297
75. Horňák Filip 2 75 3 36 0 152 1 34 6 297
76. Olšavský/10 Viktor 2 75 1 68 0 152 6 3 9 298
77. András Radovan 0 152 1 68 1 46 1 34 3 300
78. Polak Dalibor 0 152 1 68 1 46 1 34 3 300
79. Hozza Rudolf 1 107 0 152 2 27 2 15 5 301
80. Ondruš Jaroslav  1 107 7 8 0 152 1 34 9 301
81. Ďurček Ján 2 75 0 152 1 46 1 34 4 307
82. Janák Roman 1 107 5 21 2 27 0 152 8 307
83. Ignácz Imrich 1 107 0 152 1 46 4 6 6 311
84. Schwarz Roman 0 152 8 6 7 2 0 152 15 312
85. Deák Milan 4 47 1 68 1 46 0 152 6 313
86. Štádler Erik 1 107 3 36 0 152 1 34 5 329
87. Turánek Marián 10 13 0 152 0 152 2 15 12 332
88. Hulvan Miloš 9 17 0 152 0 152 2 15 11 336
89. Turánek Jaroslav  16 2 0 152 0 152 1 34 17 340
90. Hanták Jaroslav  2 75 1 68 1 46 0 152 4 341
91. Vanek Branislav  15 5 0 152 0 152 1 34 16 343
92. Hrabuša Štefan 1 107 2 46 1 46 0 152 4 351
93. Hudek Ľuboš 1 107 2 46 1 46 0 152 4 351
94. Bursík Peter 8 20 0 152 0 152 1 34 9 358
95. Dujsík Pavol 1 107 1 68 0 152 1 34 3 361
96. Ondro Štefan 1 107 1 68 0 152 1 34 3 361
97. Sokolík Jozef 12 11 0 152 1 46 0 152 13 361
98. Horkový Milan 0 152 3 36 2 27 0 152 5 367
99. Nagy Jakub 3 61 7 8 0 152 0 152 10 373
100. Brezničan Martin 0 152 4 25 1 46 0 152 5 375
101. Mogora Milan 4 47 4 25 0 152 0 152 8 376
102. Palček Rastislav 7 26 2 46 0 152 0 152 9 376
103. Steinecker Marián 3 61 0 152 0 152 3 11 6 376
104. Lieskovský Ján 6 33 0 152 1 46 0 152 7 383
105. Benko Michal 0 152 1 68 0 152 2 15 3 387
106. Bistriján Vladimír 2 75 0 152 4 9 0 152 6 388
107. Pitoňák Ľubomír 2 75 0 152 3 15 0 152 5 394
108. Palkech Marek 2 75 5 21 0 152 0 152 7 400
109. Skalík Erik  2 75 0 152 2 27 0 152 4 406
110. Líška František 5 37 1 68 0 152 0 152 6 409
111. Kozák Peter 4 47 1 68 0 152 0 152 5 419
112. Vojtech  Miroslav 4 47 1 68 0 152 0 152 5 419
113. Žitňanský Juraj 2 75 2 46 0 152 0 152 4 425
114. Dian Pavol 1 107 5 21 0 152 0 152 6 432
115. Mikuš Andrej  1 107 3 36 0 152 0 152 4 447
116. Múčka Miroslav 2 75 1 68 0 152 0 152 3 447
117. Hausknecht  Marcel  1 107 2 46 0 152 0 152 3 457
118. Kutna Jana 1 107 2 46 0 152 0 152 3 457
119. Pavlovič Andrej  15 5 0 152 0 152 0 152 15 461
120. Svetlík Maroš 14 7 0 152 0 152 0 152 14 463
121. Hulvan Miroslav 10 13 0 152 0 152 0 152 10 469
122. Bača Michal 9 17 0 152 0 152 0 152 9 473
123. Bubeník Jozef 8 20   152 0 152 0 152 8 476
124. Hudek Peter 1 107 1 68 0 152 0 152 2 479
125. Vojtech  Ján  1 107 1 68 0 152 0 152 2 479
126. Bielik Martin  7 26 0 152 0 152 0 152 7 482
127. Líška Vladimír 0 152 0 152 0 152 1 34 1 490
128. Kastl Stanislav 5 37 0 152 0 152 0 152 5 493
129. Novotný Jozef 5 37 0 152 0 152 0 152 5 493
130. Turčány Marek 5 37 0 152 0 152 0 152 5 493
131. Moravčík Jozef 0 152 0 152 1 46 0 152 1 502
132. Skalíková Danka 3 61 0 152 0 152 0 152 3 517
133. Cisár Pavol 0 152 1 68 0 152 0 152 1 524
134. Zajac Marián 0 152 1 68 0 152 0 152 1 524
135. Gál Róbert 2 75 0 152 0 152 0 152 2 531
136. Petráš Vladimír 2 75 0 152 0 152 0 152 2 531
137. Sobanský Ján 2 75 0 152 0 152 0 152 2 531
138. Bábik Ladislav 1 107 0 152 0 152 0 152 1 563
139. Pánik Jozef 1 107 0 152 0 152 0 152 1 563
140. Sevald Jozef 1 107 0 152 0 152 0 152 1 563
141. Blumenstein Michal   152   152   152   152 0 608
142. Božik Peter 0 152 0 152 0 152 0 152 0 608
143. Bumbera Peter   152   152   152   152 0 608
144. Dedik Marian 0 152 0 152 0 152 0 152 0 608
145. Kvasnovský Tibor 0 152 0 152 0 152 0 152 0 608
146. Otruba Miloš   152   152   152   152 0 608
147. Sališ Ladislav   152   152   152   152 0 608
148. Schneider Juraj   152   152   152   152 0 608
149. Šebek Timotej 0 152 0 152 0 152 0 152 0 608
150. Simcak Peter 0 152 0 152 0 152 0 152 0 608