SPORTS SPINNING CUP 2017 - deti

Dňa 21.10. 2017 MsO SRZ Piešťany zorganizoval druhý ročník pretekov Sports Spinnig cup - deti na revíre Dlhé Kusy v Hornej Strede.

Pretekov sa zúčastnili nielen deti z Piešťan, ale aj deti zo širokého okolia bez rozdielu - štartovné bolo samozrejme pre všetky deti zdarma.

Počet zúčastnených deti nás milo prekvapil, aj napriek zlému počasiu sa pretekov zúčastnilo 67 detí. V prvom rade sa chceme poďakovať zúčastneným deťom a ich rodičom, že ich podporujú v tomto krásnom športe. Veľká vdaka patrí realizačnému tímu, výboru MsO SRZ Piešťany, sponzorom, skvelým rozhodcom.

 Pre nás boli víťazi všetky zúčastnené deti  - ešte raz veľké ďakujem že ste sa zúčastnili tohoto krásneho preteku. Všetký zúčastnené deti boli ocenené spomienkovou medailou a vecnými cenami.

Úsmevy na detských tvárach nám vháňajú energiu do nášho úsilia a veríme, že budúci rok sa deti zúčastnia v ešte hojnejšom počte.

 Vyhodnotenie pretekov:

  • 1. miesto - Tomáško Dobrovodský 

  • 2. miesto - Lenka Líšková 

  • 3. miesto - Jakubko Vavro