Školenie nových členov 2019

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MsO SRZ Piešťany sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

  • Aktuálny zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 30 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Zmena miesta konania skúšok!!!

Najbližší termín skúšok pre nových dopelých členov je stanovený na 16.03.2019, od 09:00 v dennom centre Svornosť na ul. Važska 4. Prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr do 09.03.2019.

Termín školenia a skúšok detí a mládeže je 16.02.2019 o 09:00 na sídle organizácie - Lipová ulica 70/10, Piešťany.

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa nebude konať.