Prvomájové preteky 2019

Dňa 01.05.2019 sa uskutočnili už tradičné Prvomájové preteky na štrkovisku Dlhé Kusy.

Pretekov sa zúčastnilo celkom 109 pretekárov, ktorí lovili prevažne na položenú a plávanú pri veľmi dobrej aktivite rýb. Lovil sa prevažne kapor s doprovodom bielych rýb, hlavne pleskáča a karasa. sytém podovania bol 1cm = 1 bod (bodovali sa len mierové ušlachtilé ryby + amur).

Počas preteku sa ulovilo 173 ks bodovaných kaprov (nad 45cm) a veľa nebodovaných a bielych rýb.

Medzi najlepších pretekárov patrili:

  • 1. miesto - IVAN ŠTEFKA: 619 bodov
  • 2. miesto - PETER NOVOTNÝ: 605 bodov
  • 3. miesto - JAVOR ASKOLD: 483 bodov
  • Najťažšia ryba preteku: MAREK ŠINTÁL: kapor 82cm, 8,435 kg

Výhercom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým pretekárom za ich účasť a výbronú atmosféru.