Odbahnenie Rimplerovej Važiny

V období jar 2016 až jeseň 2016 sme pristúpili k odbahňovaniu Rimplerovej Važiny, nakoľko situácia na tomto revíre je pomerne vážna. Táto vody je silne eutrofizovaná a to v prevažnej miere napadaným lístím z okolia ako aj ukladaniu organickych častí lekien z revíru Obtokové Rameno, z ktorého je tento revír umelým kanálom napájaný. 

Samotný proces odbahňovania sme uskutočnili pomocou baktérií PTP plus. Jedná sa o neinvazívny zásah do revíru - baktérie aplikujeme pomocou člna na vodnú hladinu, alebo rozriedené vodou z revíru. Samotná aplikácia prebiehala v cca 10 - 15 fázach (aplikáciách baktrérií) + kontrolné merania.

Na revíre sme vytýčili viacero kontrolných bodov, pomocou ktorých pravidelne meriame úbytok bahna na dne revíru. Na viacerých miestach sa nachádzal nános organickej hmoty (bahna) o celkovej výške viac ako 1m, hlavne v úseku okolo cestného mosta an nižšie po prúde. Pomocou kontrolných meraní sme zistili, že celkový úbytok bahna za viac ako pol roka predstavuje v priemere 15-20 cm, čo je veľmi dobrý výsledok. V odbahňovaní tohto revíru budeme pokračovať aj v budúcnosti a veríme, že sa nám podarí zabezpečiť dostatok vody v revíre.