Nový zákon o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

V rámci podpory, ktorú vyjadrujete prostredníctvom hromadného zbierania podpisov, Vám prinášame kompletné znenie pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu k návrhu zákona o rybárstve, ktoré tvoria pripomienky ZO SRZ, pripomienky vypracované zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ a podnety i Vás rybárov.

Úplné znenie pripomienok nájdete na nasledujúcom linku:

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/11/Pripomienky-Slovenského-rybárskeho-zväzu-k-návrhu-zákona-o-rybárstve.pdf

Podporiť pripomienky môžte na:

http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripomienky-srz-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/

Zobraziť pripomienky a pripomienkovať samotný zákon zákon môžte na:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751/pripomienky/zobraz

Hromadnú pripomienku môžte podporiť nasledovne:

http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-hromadnu-pripomienku-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/