Výsledky skúšok záujemcov o členstvo

Výsledky vstupných testov pre záujemcov o členstvo:

Úspešní kandidáti:

 • IK11101967
 • PŠ22121985
 • IK13091969
 • MZ10031988
 • PZ22011986

Neúspešní kandidáti:

 • OB16031991
 • PO17111977
 • JO01101986
 • JA30091970
 • EB22021975
 • MD19011985
 • PL03031976
 • LP16041984
 • RD21031990
 • LCH23021971
 • MB18031974
 • MŠ27111991
 • PL22071967
 • MB17121982
 • OK19031966
 • DB05101969
 • IM05101967
 • TZ27021986
 • TM09031981
 • LŠ12031987
 • TM23031987

Úspešní kandidáti si môžu vybaviť všetky potrebné povolenia v sídle organizácie, počas stránkových hodín. Upozorňujeme, že v stredu 08.06.2016 je organizácia z technických dôvodov zatvorená. Pred samotným zakúpením povolení na lov je potrebné sa preukázať platným rybárskym lístkom, ktorý si zakúpite na mestskom / obecnom úrade.

Petrov Zdar!