Smutná správa

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 06.10.2017 nás navždy opustil náš kamarát, funkcionár a rybár telom a dušou Karol Herceg. Posledná rozlúčka s Karolkom sa uskutoční 11.10.2017 o 13:00 na cintoríne na Bratislavskej ulici.

Karol Herceg bol dlhoročný člen a funkcionár MsO SRZ Piešťany, spravil toho pre rybárstvo a rybárov veľmi veľa a má obrovskú zásluhu na rozvoji rybárstva v Piešťanoch a okolí. Okrem toho bol úžasný človek, kolega, priateľ... Jeho odkaz zostane navždy živý. Nikdy nezabudneme na spoločne prežité chvíle strávené pri vode aj mimo nej, na všetky spomienky a rady ktoré nám dal a za ktoré sme mu nesmierne vďační.

Karolko - už sedíš na rybách v nebi, ďakujeme za všetko čo si pre nás spravil, odpočívaj v pokoji.

Nikdy nezabudneme.

Petrov Zdar!