Nový zákon o rybárstve a nová vyhláška

ZÁKON:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/216/ZZ_2018_216_20190101.pdf

VYHLÁŠKA:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/381/ZZ_2018_381_20190101.pdf