Úlovky 2017

Číslo Názov Počet   [ks] Hmotnosť  [kg] Celková hodnota [€]
2-4411-1-1 - Agátky Návštevnosť: 161      
1 Kapor 19 51 204
12 Šťuka 5 12 108
  SPOLU 24 63 312
2-0400-1-1 - Dubová Návštevnosť: 1 110      
1 Kapor 69 198 792
2 Lieň 5 8 56
12 Šťuka 2 8 72
15 Ostriež 4 2 10
26 Ostatné ryby 30 1 1
  SPOLU 110 217 931
2-0450-1-1 - Dudváh č. 5a Návštevnosť: 36      
1 Kapor 3 7 28
2 Lieň 1 1 7
8 Karas 23 10 10
13 Zubáč veľkoústy 4 9 117
26 Ostatné ryby 3 1 1
  SPOLU 34 28 163
2-1880-1-1 - OR Piešťanské Návštevnosť: 7 372      
1 Kapor 2 314 6 376,00 25 504,00
3 Pleskáč vysoký 10 18 54
4 Jalec hlavatý 3 4 12
5 Podustva 1 1 4
7 Nosáľ 6 3 12
8 Karas 39 11 11
9 Boleň 3 9 45
10 Amur biely 13 91 364
12 Šťuka 27 74 666
13 Zubáč veľkoústy 13 31 403
14 Sumec 2 32 224
15 Ostriež 2 1 5
16 Úhor 5 3 33
26 Ostatné ryby 22 2 2
  SPOLU 2 460 6 656,00 27 339,00
2-4413-1-1 - Rimplerova važina Návštevnosť: 3 281      
1 Kapor 465 1 340,00 5 360,00
2 Lieň 1 1 7
3 Pleskáč vysoký 1 2 6
8 Karas 32 8 8
10 Amur biely 3 27 108
11 Tostolobik 2 11 33
12 Šťuka 8 23 207
13 Zubáč veľkoústy 8 17 221
14 Sumec 6 47 329
16 Úhor 2 2 22
26 Ostatné ryby 25 4 4
  SPOLU 553 1 482,00 6 305,00
2-3140-1-1 - Štrkovisko Dlhé kusy Návštevnosť: 5 648      
1 Kapor 1 172 3 193,00 12 772,00
3 Pleskáč vysoký 22 29 87
4 Jalec hlavatý 5 11 33
8 Karas 33 15 15
10 Amur biely 5 24 96
12 Šťuka 3 7 63
13 Zubáč veľkoústy 5 12 156
14 Sumec 2 8 56
15 Ostriež 16 5 25
16 Úhor 13 16 176
18 Pstruh potočný 4 2 26
20 Pstruh dúhový 2 735 1 056,00 5 280,00
26 Ostatné ryby 35 6 6
  SPOLU 4 050 4 384,00 18 791,00
2-3300-1-1 - Štrkovisko Horná Streda č. 1 Návštevnosť: 1 180      
1 Kapor 232 607 2 428,00
8 Karas 8 8 8
10 Amur biely 6 27 108
14 Sumec 5 18 126
16 Úhor 2 8 88
  SPOLU 253 668 2 758,00
2-3301-1-1 - Štrkovisko Horná Streda č. 2 Návštevnosť: 1 890      
1 Kapor 411 1 052,00 4 208,00
2 Lieň 5 7 49
3 Pleskáč vysoký 2 4 12
8 Karas 1 1 1
10 Amur biely 4 17 68
12 Šťuka 1 4 36
13 Zubáč veľkoústy 1 2 26
14 Sumec 6 27 189
16 Úhor 1 2 22
20 Pstruh dúhový 507 329 1 645,00
26 Ostatné ryby 19 2 2
  SPOLU 958 1 447,00 6 258,00
2-3302-1-1 - Štrkovisko Horná Streda č. 3 Návštevnosť: 2 325      
1 Kapor 397 1 082,00 4 328,00
2 Lieň 5 13 91
3 Pleskáč vysoký 6 8 24
10 Amur biely 15 89 356
12 Šťuka 3 13 117
13 Zubáč veľkoústy 1 6 78
14 Sumec 34 187 1 309,00
20 Pstruh dúhový 2 2 10
26 Ostatné ryby 25 4 4
  SPOLU 488 1 404,00 6 317,00
2-3303-1-1 - Štrkovisko Horná Streda č. 4 Návštevnosť: 2 557      
1 Kapor 570 1 388,00 5 552,00
2 Lieň 1 1 7
3 Pleskáč vysoký 10 9 27
4 Jalec hlavatý 2 1 3
7 Nosáľ 6 3 12
8 Karas 14 5 5
10 Amur biely 28 147 588
12 Šťuka 4 14 126
13 Zubáč veľkoústy 3 7 91
14 Sumec 8 47 329
16 Úhor 2 1 11
20 Pstruh dúhový 145 53 265
26 Ostatné ryby 8 1 1
  SPOLU 801 1 677,00 7 017,00
2-4130-1-1 - Štrkovisko Važina Návštevnosť: 10      
1 Kapor 2 5 20
  SPOLU 2 5 20
2-4380-1-1 - Váh č. 3 Návštevnosť: 0      
11 Tostolobik 1 2 6
  SPOLU 1 2 6
2-4390-1-1 - Váh č. 4 Návštevnosť: 105      
1 Kapor 2 6 24
3 Pleskáč vysoký 2 2 6
6 Mrena severná 1 2 10
  SPOLU 5 10 40
2-4400-1-1 - Váh č. 5 Návštevnosť: 122      
1 Kapor 3 7 28
3 Pleskáč vysoký 1 1 3
14 Sumec 1 5 35
  SPOLU 5 13 66
2-4410-1-1 - Váh č. 6 Návštevnosť: 14 612      
1 Kapor 747 2 170,00 8 680,00
2 Lieň 27 28 196
3 Pleskáč vysoký 224 218 654
4 Jalec hlavatý 112 116 348
5 Podustva 26 23 92
6 Mrena severná 136 200 1 000,00
7 Nosáľ 217 97 388
8 Karas 33 18 18
9 Boleň 35 78 390
10 Amur biely 11 59 236
12 Šťuka 24 66 594
13 Zubáč veľkoústy 167 346 4 498,00
14 Sumec 20 98 686
15 Ostriež 91 35 175
16 Úhor 4 4 44
20 Pstruh dúhový 22 14 70
26 Ostatné ryby 759 31 31
27 Pleskáč - ostatné 10 2 6
  SPOLU 2 665 3 603,00 18 106,00
2-4420-1-1 - Váh č. 7 Návštevnosť: 149      
1 Kapor 10 26 104
3 Pleskáč vysoký 4 6 18
6 Mrena severná 1 2 10
9 Boleň 4 9 45
  SPOLU 19 43 177
3-4580-2-1 - Váh č.10 Návštevnosť: 125      
1 Kapor 31 81 324
2 Lieň 1 3 21
3 Pleskáč vysoký 10 19 57
4 Jalec hlavatý 4 12 36
8 Karas 5 4 4
12 Šťuka 2 4 36
20 Pstruh dúhový 33 11 55
  SPOLU 86 134 533
2-4570-1-1 - VN Buková Návštevnosť: 11      
1 Kapor 3 9 36
  SPOLU 3 9 36
2-4620-1-1 - VN Čerenec Návštevnosť: 31      
1 Kapor 6 14 56
20 Pstruh dúhový 33 11 55
  SPOLU 39 25 111
2-4690-1-1 - VN Dubník č. 1 Návštevnosť: 12      
1 Kapor 5 11 44
  SPOLU 5 11 44
2-4930-1-1 - VN Kráľová Návštevnosť: 37      
1 Kapor 2 27 108
10 Amur biely 1 11 44
12 Šťuka 1 6 54
  SPOLU 4 44 206
3-5340-1-1 - VN Liptovská Mara Návštevnosť: 66      
1 Kapor 3 7 28
13 Zubáč veľkoústy 6 12 156
  SPOLU 9 19 184
2-5020-1-1 - VN Matejovec Návštevnosť: 56      
1 Kapor 15 29 116
  SPOLU 15 29 116
3-5530-1-1 - VN Orava Návštevnosť: 31      
1 Kapor 3 9 36
13 Zubáč veľkoústy 1 2 26
  SPOLU 4 11 62
3-5600-1-1 - VN Prejta - dolná Návštevnosť: 48      
1 Kapor 12 33 132
3 Pleskáč vysoký 1 1 3
10 Amur biely 2 11 44
  SPOLU 15 45 179
2-5270-1-1 - VN Sĺňava Návštevnosť: 17 246      
1 Kapor 1 147 3 160,00 12 640,00
2 Lieň 16 18 126
3 Pleskáč vysoký 235 243 729
4 Jalec hlavatý 23 28 84
5 Podustva 1 1 4
6 Mrena severná 54 77 385
7 Nosáľ 28 21 84
8 Karas 43 31 31
9 Boleň 11 24 120
10 Amur biely 7 42 168
12 Šťuka 10 27 243
13 Zubáč veľkoústy 105 235 3 055,00
14 Sumec 27 234 1 638,00
15 Ostriež 19 6 30
16 Úhor 7 10 110
26 Ostatné ryby 556 40 40
  SPOLU 2 289 4 197,00 19 487,00