Násady - rok 2015

Počas roka 2015 sme  do našich revírov nasadili nasledovné druhy rýb:

Amur Biely Ab2

 • dátum dodania násady: 20.11.2015
 • celkový počet: 300 kg
 • revíry: Obtokové Rameno (150 kg), Rimplerova Važina (150 kg)

Kapor Rybničný K3

 • dátum dodania násady: 23.10.2015 - 10.11.2015 + jar
 • celkový počet: 14.164 kg
 • revíry: Obtokové Rameno (3.668 kg ), Rimplerova Važina (1.008 kg), Sokolovská Važina (499 kg), Važina Agátky (500 kg), Dlhé Kusy (3.590 kg), Kazeta č. 1 (805 kg), Kazeta č.2 (880 kg), Kazeta č. 3 (1.714 kg), Kazeta č. 4 (1.500 kg)

Pstruh Dúhový Pd2

 • dátum dodania násady: 16.10.2015 + jar
 • celkový počet: 1.900 kg
 • revíry: Dlhé Kusy (1.600 kg ), Váh č. 6 (300 kg)

Kapor rybničný K2

 • dátum dodania násady: 12.10.2015 + 05.10.2015
 • celkový počet: 3.400 kg
 • revíry: Obtokové Rameno (300 kg ), Rimplerova Važina (300 kg), Dubová  (300 kg), Dlhé Kusy (800 kg), Kazeta č. 2 (300 kg), Kazeta č. 3 (300 kg), Kazeta č, 4 (500 kg), Váh č. 6 (600 kg)

Jalec Hlavatý Jh1 (8 cm)

 • dátum dodania násady: 06.10.2015
 • celkový počet: 11.000 ks
 • revíry: Dubová (2.000 ks ), Rimplerova Važina - potok Ratnovce (2.000 ks), Váh č. 6 (7.000ks)

Pleskáč Vysoký Pl2 (generačné ryby nad 40 cm)

 • dátum dodania násady: 23.09.2015
 • celkový počet: 1.000 kg
 • revíry: Obtokové Rameno (100kg ), Dlhé Kusy (500 kg), Kazeta č. 3 (150 kg), Kazeta č. 4 (250 kg)

Úhor Európsky (15-20cm)

 • dátum dodania násady: 03.08.2015
 • celkový počet: 1.200 ks
 • revíry: Obtokové Rameno (150 ks ), Rimplerova Važina (150 ks), Váh č. 6 (900 ks)

Kapor Rybničný Kr

 • dátum dodania násady: 17.06.2015
 • celkový počet: 30.000 ks
 • revíry: Važina Agátky, Rimplerova Važina, Obtokové Rameno, Sokolovská Važina, Dubová (Pobedim + Piešťany),

Zubáč Veľkoústy Zr

 • dátum dodania násady: 05.06.2015
 • celkový počet: 30.000 ks
 • revíry: Váh č.6 (straré koryto + Biskupický kanál), Dlhé Kusy, Obtokové Rameno

Pstruh Potočný Pp1

 • dátum dodania násady: 27.05.2015
 • celkový počet: 4.000 ks
 • revíry: Modrovský potok, Potok Striebornica, Váh č. 6

Šťuka Severná (Š0)

 • dátum dodania násady: 12.04.2015
 • celkový počet: 100.000 ks
 • revíry: všetky

Lieň Sliznatý L2

 • dátum dodania násady: 13.04.2015
 • celková hmotnosť: 300 kg
 • revíry: Kazety č. 1 - 4 (250 kg), potok Dubová (50kg)

Všetky fotky z jednotlivých zarybnení nájdete v sekcii galéria.

Na štrkoviskách Dlhé Kusy, Kazety a Obtokové Rameno naďalej podporujeme prirodzený neres Zubáča Veľkoústeho a iných druhov rýb kladením hniezd, na ktoré sa tieto ryby následne trú. Na základe doterajšieho monitoringu týchto hniezd vyzerá neres a samotný výter rýb veľmi sľubne. Samozrejme budeme pokračovať v tejto činnosti a v podpore, aby aj samotné rozplávanie rybieho plôdika prebehlo úspešne a s čo možno najmenšími stratami. Výsledkom tohto snaženia bude ryba dokonale prispôsobená na svoje životné prostredie, odolná a v neposlednom rade ušetríme nemalé finančné prostriedky v porovnaní s nákupom násad v približnom množstve.