Ceny povolení rok 2016

 

Prehľad  druhov a cien povolení platných pre MsO SRZ Piešťany v roku 2016

Druh povolenia
Cena

MIESTNE POVOLENIA

KAPROVÉ VODY (K)
Dospelí:

40 €

Detské od 6 do   14 rokov

14 €

Detské do 6   rokov - bezplatné

0 €

Hosťovacie   povolenie 
Denné

20 €

Týždenné

40 €

Hosťovacie povolenie detské od 6 do 14 rokov
Denné

2 €

Týždenné

5 €

 PSTRUHOVÉ VODY (P)
Dospelý

17 €

Detské od 6 do   14 rokov

15 €

Hosťovacie   povolenie
Denné

7 €

Povolenia pre nečlenov SRZ
Denné - K, P,   L

17 €

Týždenné -   kaprové(K)

70 €

ZVÄZOVÉ POVOLENIA

KAPROVÉ VODY (ZKP)
Zväzové   povolenia dospelý

35 €

Detské od 6 do   14rokov

10 €

Pre nečlena   SRZ - denné 

17 €

Pre nečlena   SRZ - týždenné 

70 €

Zákúpenie ZKP je podmienené zakúpením si akéhokoľvek   nezľavneného miestneho povolenia

PSTRUHOVÉ POVOLENIA

Hosťovacie
 
Denné - VVN   Bešeňová ,,chyť a pusť"

7 €

Denné - VN   Dedinky

10 €

ČLENSKE ZNÁMKY

Členská známka   - mládež

14 €

Členská známka   - dospelý

20 €

Príspevok na   odstrel kormorána, resp. detskú činnosť

1 €

 Príklady celkových cien za povolenie:

Miestne povolenie Kaprové, bez štátneho rybárskeho lístku.
Dospelý:
členská známka :        20€
príspevok kormoran:     1€
povolenie miestne:      40€
Spolu:                         61€

Detské od 6-14rokov:
povolenie:                    14€

Mládež:
členská známka:         14€
povolenie:                    40€
spolu:                          54€

Celozväzové kaprové povolenie bez štátneho rybárskeho lístku
Dospelý:
členská známka:          20€
príspevok kormoran:      1€
povolenie miestne:       40€
povolenie zväzové:      35€
Spolu:                          96€

Detské od 6-14rokov:
povolenie miestne:       14€
povolenie zväzové:       10€
spolu:                           24€


Mládež:
členská známka:          14€
povolenie miestne:       40€
povolenie zväzové:      35€
spolu:                          89€