Úspech našich detských členov

Detský členovia našej MsO SRZ Piešťany sa v dňoch 15.9.2016 – 18.9.2016 zúčastnili celoslovenského kola Zlatý Blyskáč. Tento sa konal  u našich susedov, v MsO SRZ Vrbové, na VN Čerenec, revír č. 2-4620-1-1. 

Ako vo svojej správe uviedol p. Heller: Zlatý Blyskáč tento rok patril z hľadiska Piešťan ako najúspešnejší!

  • V plávanej obsadili jednotlivci prvé tri miesta, družstvo obsadilo prvé mniesto, v testoch dvaja obstáli bez chyby
  • Družstvo obsadilo druhé miesto v rybolovnej technike.
  • V celkovom hodnotení družstvo obsadilo druhé miesto o bod za Zvolenom!
  • V jednotlivcoch obsadil Molnár štvrté miesto a Lipka piate. O poradí na druhom až piatom mieste rozhodol lepší výsledok v rybolovnej technike. 
Zlozenie družstva: Martin Lipka, Jaroslav Heler, Mathias Molnár, Maxim Humaj , Jakub Lipka, Matúš Dóci. 

 

Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!