Členská schôdza 2019

Oznamujeme členom, že členská schôdza MsO SRZ Piešťany, sa uskutoční 23.03.2019 od 09:00 v Dome Umenia Piešťany.

Na členskú schôdzu je potrebné si priniesť členský preukaz a preukázať sa ním!

Program:

 • Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti výročnej členskej schôdze
 • Voľba pracovného predsedníctva
 • Voľba mandátovej komisie
 • Voľba návrhovej komisie
 • Správa mandátovej komisie
 • Správa o činnosti organizácie výboru za rok 2018
 • Správa o hospodárení organizácie v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 • Správa kontrolnej komisie za rok 2018
 • Plán hlavných úloh na rok 2019
 • Diskusia
 • Prijatie uznesení z výročnej členskej schôdze
 • Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

Znak MsO SRZ Piestany 2