22.10.2018 - Zubáč Z1

Revír

Číslo revíru

Hmotnosť nasadených rýb

Váh č. 6 2-4410-1-1 4.600 ks