11.11.2018 - Kapor K3 + Kapor výber

 

Revír

Číslo revíru

Hmotnosť nasadených rýb

Obtokové Rameno 2-1880-1-1 3.500 kg - kapor výber (nad 3kg)
Rimplerova Važina 2-4413-1-1 1.000 kg
Sokolovská važina 2-4413-1-1 500 kg
Dlhé Kusy 2-3140-1-1 2.000 kg
Kazeta č. 1 2-0300-1-1 1.000 kg
Kazeta č. 2 2-0301-1-1 1.000 kg
Kazeta č. 3 2-0302-1-1 1.000 kg
Kazeta č. 4 2-0303-1-1 2.000 kg