17.10.2018 - Lieň L2

Revír

Číslo revíru

Hmotnosť nasadených rýb

Váh č. 6 2-4410-1-1 250 kg