28.04.2018 - Úhor, monté

28.04.2018 - Úhor, monté

Revír

Číslo revíru

Počet nasadených ks

Váh č. 6 2-4410-1-1 5.000
Obtokové Rameno 2-1880-1-1 2.500
Dubová 2-0400-1-1 2.500