05.05.2018 - Šťuka Šr

05.05.2018 - Šťuka Šr

Revír

Číslo revíru

Počet nasadených ks

Kazeta č. 1 2-3300-1-1 10.000
Kazeta č. 2 2-3301-1-1 20.000
Kazeta č. 3 2-3302-1-1 30.000
Kazeta č. 4 2-3303-1-1 40.000
Obtokové Rameno 2-1880-1-1 50.000
Rimplerova Važina 2-4413-1-1 50.000