09.11.2018 - Lieň L2+3

Revír

Číslo revíru

Hmotnosť nasadených rýb

Dubová 2-0400-1-1 150 kg