03.10.2018 - Kapor K2

03.10.2018 - Kapor K2

Revír

číslo revíru

Hmotnosť nasadených rýb

Váh č. 6 2-4410-1-1 2.000