Memoriál Eda Balážika 2019

Aj napriek prognóze, že preteku sa pravdepodobne nezúčastní viac ako 15 tímov (čo bolo podmienkou konania preteku), pretek sa bude konať!

 

Dátum konania:

 • 14.12.2019

Miesto konania:

 • Obtokové Rameno, revír: 2-1880-1-1

Povolené spôsoby lovu:

 • plávaná

Rozvrh preteku:

 • 06:30 – 08:00  Zraz družstiev, prezentácia, losovanie stanovíšť
 • 08:00 – 08:30  Presun na stanovište
 • 08:30 – 09:55  Príprava   pretekárov
 • 09:55 – 10:00  Vnadenie
 • 10:00 – 13:00  Pretek
 • 13:00 – 14:30  Váženie, vyhodnotenie pretekov

Odmeny:

 • I. miesto družstvo
 • II. miesto družstvo
 • III. miesto družstvo
 • I. miesto jednotlivci
 • II. miesto jednotlivci
 • III. miesto jednotlivci

Štartovné:

 • 15€ / pretekár (45€ / družstvo)
 • ►►►Úhrada vopred na účet◄◄◄
 • IBAN: SK83 0900 0000 0000 4827 8028 
 • Poznámka o platbe: plávaná + názov družstva
 • do registrácie budú zaradené len tímy s uhradeným štartovným
 • Registrácia + úhrada štartovného do 11.12.2019

Registrácia:

 • mail: rajcan.martin@gmail.com
 • SMS: 0949 415 073
 • V prípade registrácie družstva a nezúčastnení sa preteku sa štartovné nevracia
 • Registrácia + úhrada štartovného do 11.12.2019

Registrácia + losovanie + vyhodnotenie:

 • ZMENA: za bývalou búdkou strážnikov pri vjazde do kúpelov z Krajinského mosta

Počas pretekov je lov rýb na uvedenom revíre pre iných ako pretekárov  zakázaný!

 

Propozície na stiahnutie:

Propozície 

 

 

Registrovaní:

  Názov tímu Členovia tímu

 

1.

 

Sensas CZ

 

Martin Valda
Michal Tomeček
Roman Kaniščev

 

2.

 

Severské vydry

 

Rastislav Dudr
Tomáš Hubočan
Michal Petruš

 

3.

 

Nová Baňa

 

 Matej Buška
 Radoslav Jakubík
 Branislav Šrámka

 

4.

 

 JLS  

 

 Jaroslav Líška
 Stano Bačík
 Ľuboš Tanáši

 

5.

 

 Turisti PB  

 

 Juraj Konrad
 Jaroslav Bednar
 Jiří Smaha

 

6.

 

 ŠKP Trenčín 

 

Kmeťo
Oslanec
Radil

 

7.

 

 Mivardi Trnava 1

 

Peter Ardan
Martin Lipka
Gabriel Vajsábel

 

8.

 

Mivardi Trnava 2

 

Peter Mišo
Aleš Ardan
Andrej Heger

 

9.

 

Šaľa

 

Cibulka
Tuska
Raschan

 

10.

 

Maver team

 

 Ján Ottinger ml
 Róbert Kňazovický
 Martin Gorog

 

11.

 

Colmic Cz

 

Jan Chvála
Šimůnek Karel 
Stanislav Kopa

 

 12.

 

 Piešťanskí sedláci

 

Jozef Vetrík
Javor Askold
Mário Piešťanský