Memoriál Eda Balážika 2018

Rybolovná technika: plávaná

Termín Konania: 15.12.2018

Miesto: Obtokové Rameno, revír 2-1880-1-1

Zraz pretekárov: Penzión Benátky

Popis trate: breh pokrytý trávnatým porastom  s výskytom krovia a stromov. Voda stojatá, hĺbka 0,5m -1m, dno bahnité.

Program pretekov:

 • 06:30 – 07:30  Zraz družstiev, prezentácia
 • 07:30 – 08:00  Otvorenie pretekov, losovanie stanovíšť
 • 08:00 – 08:30  Presun na stanovište
 • 08:30 – 09:55  Príprava   pretekárov
 • 09:55 – 10:00  Vnadenie
 • 10:00 – 13:00  Pretek
 • 13:00 – 14:30  Váženie, vyhodnotenie pretekov

 Ceny: Odmenené budú prvé tri družstvá a prvý traja jednotlivci.

Hodnotenie: podľa pravidiel C.I.P.S. - plávaná
Účasť: trojčlenné družstvá v ľubovoľnom zložení
Účastnícky poplatok: 30 € / družstvo
Prihlášky: písomne alebo telefonicky  do 08.12.2018
 • Branislav Zelo
  • brano343@gmail.com
  • 0901 777 451
Kapor je z hodnotenia pretekov vylúčený.
Maximálny počet zúčastnených je 24 družstiev. Po naplnení kapacity  trate budú ostatné družstvá odmietnuté. Používať patentku ako návnadu a nástrahu je zakázané!

Pozvánka

Propozície