Katarínske preteky 2018


Srdečne pozývame všetkých rybárov na originálne a tradičné Katarínske preteky 2018, ktoré sa uskutočnia 24.11.2018 na Obtokovom Ramene!

 Miesto konania: Obtokové Rameno, revír: 2-1880-1-1

Povolené spôsoby lovu: plávaná + položená, len na jeden prüt

Rozvrh preteku:

 • stretnutie, predaj lístkov: 06:30 - 08.00
 • lov: 08:00 - 12:00,
 • vyhodnotenie: 12:30 - 13:30

Odmeny:

 • I. miesto: 150€ + pohár,
 • II. miesto: 100€ + pohár,
 • III. miesto: 50€ + pohár

Násada pred pretekmi:

 • Kapor K3 výber: 3.500kg
 • 25ks rýb nad 5kg

Štartovné: 10€ / pretekár (nevratné), v cene štartovného je guláš

Predaj lístkov: na mieste od 06:30

Viac informácií: www.piestany.mosrz.sk, Branislav Zelo - brano343@gmail.com

 Poznámky:

 • víťazí pretekár s najťažšou rybou, 2. a 3. miesto sa vyhodnocujú obdobne,
 • každá privlastnená ryba musí byť uvedená v štartovacom lístku a podpísaná rozhodcom, na konci pretekov musí byť lístok odovzdaný rozhodcovi!

 Privlastňovanie rýb:

 • povolené podľa zákona o rybárstve č. 132/2002 a podľa vykonávacej vyhlášky
 • Vymieňanie zasakovaných rýb zakázané
 • BUFET NA REVÍRI ZABEZBEPEČENÝ (jedlo, alko, nealko, dobrá nálada