Detské Katarínske preteky

Pozývame všetky deti  zo všetkých organizácií na 0. ročník Detských Katarínskych pretekov na Obtokovom Ramene, ktoré sa uskutočnia 17.11.2018.

Organizátor: MsO SRZ Piešťany

Miesto konania: Obtokové Rameno (Piešťany), revír 2-1880-1-1

Harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 stretnutie, výber miest
  • 09:00 - 13:00 lov
  • 13:00 - 14:00 vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Bodované ryby:                             

  • kapor, sumec, šťuka, zubáč, amur, lieň
  • bodujú sa ryby aj ktoré nedosahujú lovnú mieru

 Pretekári: len deti do veku 14 rokov (vrátane) s platným povolením na rybolov.

Štartovné: Zdarma

Občerstvenie: zabezpečené pre všetkých pretekárov zdarma

Odmeny:

  • 1. miesto: vecné ceny + pohár
  • 2. miesto: vecné ceny + pohár
  • 3. miesto:  vecné ceny + pohár
  • každý účastník bude odmenený

 

Násada pred pretekmi: Kapor K3

Propozície