Budúce brigády

 

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.01. nasledujúceho roka)

Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda)

24.11.2018, od 07:00 - Obtokové Rameno - Katarínske preteky

  • činnosť: rozhodcovia - max 10 osôb
  • miesto stretnutia: za bývalou búdkou strážnikov od Krajinského mosta o 07:00
  • vedúci brigády: Branislav Zelo - 0901 777 451

15.12.2018, od 09:00 - Obtokové Rameno - Memoriál Eda Balážika

  • činnosť: rozhodcovia - max 10 osôb
  • miesto stretnutia: penzión Benátky
  • vedúci brigády: Branislav Zelo - 0901 777 451