Prvomájové preteky

Miesto konania: Štrkovisko Dlhé Kusy, revír: 2-3140-1-1 (9,8 ha)

Povolené spôsoby lovu: plávaná + položená

Systém bodovania: 1 cm = 1 bod

Rozvrh preteku: lov: 07:00 - 12:00, vyhodnotenie: 12:30 - 13:30

Odmeny: I. miesto: 150€, II. miesto: 100€, III. miesto: 60€, najťažšia ryba preteku: 50€,

Násada pred pretekmi: Kapor K3: 2.000 kg + 20ks rýb nad 5kg

Štartovné: 14€ / pretekár (nevratné)

 PO SKONČENÍ PRETEKOV GULÁŠ PRE KAŽDÉHO PRETEKÁRA V CENE (poukaz = odovzdaný bodovací lístok v bufete)

 Predaj lístkov:

  • predpredaj od 24.04.2019 počas stránkových hodín v kancelárii MsO
  • na mieste (PINO Pláž) dňa 01.05.2019 od 06:00

Viac informácií + propozície: www.piestany.mosrz.sk,

Bodované ryby: kapor, sumec, šťuka, zubáč, amur, lieň

  • bodujú sa len ryby dosahujúce lovnú mieru, 1cm = 1 bod

Poznámky:

  • víťazí pretekár s celkovým najväčším súčtom bodov (súčtom dĺžok všetkých ulovených bodovaných rýb v cm

Plagát / pozvánka

Propozície

DSC00066