Cenník povolení pre rok 2020

MIESTNE POVOLENIA

 KAPROVÉ VODY (K)
Dospelí: 40,00 €
Detské od 6 do 14 rokov 14,00 €
Detské do 6 rokov – bezplatné 0,00 €
Hosťovacie povolenia dospelí
Denné 20,00 €
Týždenné 40,00 €
Hosťovacie povolenie detské od 6 do 14 rokov
Denné 2,00 €
Týždenné 5,00 €
 PSTRUHOVÉ VODY (P)
Dospelý 17,00 €
Detské od 6 do 14 rokov 15,00 €
Povolenie pre nečlenov SRZ
Denné – K, P, L 20,00 €
Týždenné – kaprové(K) 80,00 €

ZVÄZOVÉ POVOLENIA

KAPROVÉ VODY (ZKP)
Zväzové povolenia dospelý 40,00 €
Detské od 6 do 14rokov 10,00 €
Pre nečlena SRZ – denné K,L,P 20,00 €
Pre nečlena SRZ – týždenné K 80,00 €
Zakúpenie ZKP je podmienené zakúpením si akéhokoľvek nezľavneného miestneho povolenia

PSTRUHOVÉ POVOLENIA

Hosťovacie povolenie
Denné – VVN Bešeňová ,,chyť a pusť“ 7,00 €
Denné – VN Dedinky 10,00 €

ČLENSKÉ ZNÁMKY

Členská známka – mládež 17,00 €
Členská známka – dospelý 23,00 €
Príspevok na odstrel kormorána, resp. detskú činnosť 1,00 €
INÉ POPLATKY
Zápisné – nový člen 100,00 €
Prestup z inej MsO,MO – Čl.II. bod.4(2497/753/17-Sekr) 100,00 €
Neodpracovaná brigáda – príspevok na zarybnenie 30,00 €

Príklady cien jednotlivých povolení:

Miestne povolenie kaprové, bez štátneho rybárskeho lístku

Dospelý
členská známka 23,00 €
príspevok kormorán 1,00 €
povolenie miestne 40,00 €
spolu 64,00 €
Detské od 6-14rokov
povolenie 14,00 €
Mládež
členská známka 17,00 €
povolenie 33,00 €
spolu 50,00 €

Celozväzové kaprové povolenie bez štátneho rybárskeho lístku

Dospelý
členská známka 23,00 €
príspevok kormorán 1,00 €
povolenie miestne 40,00 €
povolenie zväzové 40,00 €
spolu 104,00 €
Detské od 6-14 rokov
povolenie miestne 14,00 €
povolenie zväzové 10,00 €
spolu 24,00 €
Mládež
členská známka 17,00 €
povolenie miestne 33,00 €
povolenie zväzové 40,00 €
spolu 90,00 €
POZOR!  Brigádnicka povinnosť sa týka aj mládeže nad 18 rokov
Rybárska stráž