Predaj povolení na rok 2024

Predaj povolení na rybolov pre rok 2024 bude prebiehať nasledovne.

1.TÝŽDEŇ

Utorok 2.1.2024    od 14.30 – 18.00hod.

Streda 3.1.2024    od 14.30 – 18.00hod.

Štvrtok 4.1.2024   od 14.30 – 18.00hod.

Piatok  5.1.2024   od 14.30 – 18.00hod.

2.TÝŽDEŇ

 Pondelok 8.1.2024 od 16.00 – 18.00hod.

 Utorok 9.1.2024     od 16.00 – 18.00hod.

 Streda 10.1.2024   od 16.00 – 18.00hod.

 Štvrtok 11.1.2024   od 16.00 – 18.00hod.

 Piatok 12.1.2024    od 16.00 – 18.00hod.

Následne každý pracovný pondelok a stredu, vždy od 16:00 do 18:00.

Spôsob platby:

  1. Poštovou poukážkou( obdržíte pri odovzdaní povolenia za rok 2023) .
  2. Bankovým prevodom na účet našej MsO – SK 83 0900 0000 0000 4827 8028

Platba v hotovosti nie je možná!!!!!

Rybárska stráž