Informácia o bagrovaní dna Obtokového ramena

MsO SRZ Piešťany oznamuje rybárom, že dňom 2.11. 2023 začal SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK – Povodie dolného Váhu už skôr avizované bagrovanie Obtokového ramena. Bagrovanie prebieha od tzv. vojenského mosta medzi Moravanmi nad Váhom a Piešťanmi v smere na bobriu hrádzu pri Hornej hati (Husákova vila), zo strany Moravian nad Váhom.

Prosíme rybárov o zvýšenú opatrnosť pri prechode týmto úsekom z dôvodu pohybu ťažkých mechanizmov !

Rybárska stráž