Informácia o bagrovaní dna Obtokového ramena

MsO SRZ Piešťany oznamuje rybárom, že dňom 2.11. 2023 začal SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK – Povodie dolného Váhu už skôr avizované bagrovanie Obtokového ramena. Bagrovanie prebieha od tzv. vojenského mosta medzi Moravanmi nad Váhom a Piešťanmi v smere na bobriu hrádzu pri Hornej hati (Husákova vila), zo strany Moravian nad Váhom.

Prosíme rybárov o zvýšenú opatrnosť pri prechode týmto úsekom z dôvodu pohybu ťažkých mechanizmov !

Jesenné násady 2023


Násada pstruha dúhového bude privezená do revírov Dlhé Kusy a Kazeta 2 + Kazeta 4 dňa 10.11.2023

Lov pstruha dúhového na všetkých troch revíroch bude povolený od 11.11.2023.

Zarybnenie kaprom K3 sa uskutoční túto sobotu na revíroch:
Obtokové rameno: 3500 kg (kapor výber + trofejný)
Rimplerova važina: 1000 kg
Sokolovská važina: 1000 kg
Agátky: 1000 kg
Dubové: 1000 kg
Kazeta 1: 1000 kg
Kazeta 2: 1000 kg
Kazeta 3: 1500 kg
Kazeta 4: 1500 kg
Obtokové rameno (nad bobrou hrádzou): 500 kg

Na revíroch Kazety č. 1-4 a Dubové bude platiť druhová ochrana kapra v termíne 11.11.2023 do 01.12.2023.

Na revíroch Obtokové rameno, Rimplerova važina a Agátky bude v tomto termíne všeobecný zákaz rybolovu s výnimkou počas detských pretekov 19.11. a Katarínskych pretekov 25.11. na Obtokovom ramene.

Privlastňovanie kapra / lov bude povolený od 02.12.2023.

Rybárska stráž