VYDÁVANIE POVOLENÍ NA ROK 2023 KU KONCU ROKA

Členovia, ktorí si chcú vybaviť povolenie na rok 2023 ešte v tomto roku, postupujte prosím podľa týchto inštrukcií:

Dňa 18.12.2022 (v nedeľu) si môžete prísť objednať povolenku na rok 2023 v budove organizácie Lipová 70/10 Piešťany a to v čase od 8:00-12:00. Kto by mal záujem o povolenku na rok 2023 aby mu bola vydaná 1.1.2023, nech si so sebou prinesie členský preukaz, brigádnicky preukaz 2022 a hotovosť. Platba bude možná len v hotovosti. Hotové povolenky sa budú opätovne vydávať a to výmenou za riadne vypísanú povolenku za rok 2022 na organizácií dňa 1.1.2023 od 9:30 – 11:00.

Upozorňujeme, že povolenka na rok 2023 bude vydaná iba na základe odovzdanej a správne vyplnenej povolenky za rok 2022.

Ďalšie termíny a spôsoby odovzdávania, platenia a výdaja povolení budú zverejnené neskôr.

Jesenné násady 2023


Násada pstruha dúhového bude privezená do revírov Dlhé Kusy a Kazeta 2 + Kazeta 4 dňa 10.11.2023

Lov pstruha dúhového na všetkých troch revíroch bude povolený od 11.11.2023.

Zarybnenie kaprom K3 sa uskutoční túto sobotu na revíroch:
Obtokové rameno: 3500 kg (kapor výber + trofejný)
Rimplerova važina: 1000 kg
Sokolovská važina: 1000 kg
Agátky: 1000 kg
Dubové: 1000 kg
Kazeta 1: 1000 kg
Kazeta 2: 1000 kg
Kazeta 3: 1500 kg
Kazeta 4: 1500 kg
Obtokové rameno (nad bobrou hrádzou): 500 kg

Na revíroch Kazety č. 1-4 a Dubové bude platiť druhová ochrana kapra v termíne 11.11.2023 do 01.12.2023.

Na revíroch Obtokové rameno, Rimplerova važina a Agátky bude v tomto termíne všeobecný zákaz rybolovu s výnimkou počas detských pretekov 19.11. a Katarínskych pretekov 25.11. na Obtokovom ramene.

Privlastňovanie kapra / lov bude povolený od 02.12.2023.

Rybárska stráž