VYDÁVANIE POVOLENÍ NA ROK 2023 KU KONCU ROKA

Členovia, ktorí si chcú vybaviť povolenie na rok 2023 ešte v tomto roku, postupujte prosím podľa týchto inštrukcií:

Dňa 18.12.2022 (v nedeľu) si môžete prísť objednať povolenku na rok 2023 v budove organizácie Lipová 70/10 Piešťany a to v čase od 8:00-12:00. Kto by mal záujem o povolenku na rok 2023 aby mu bola vydaná 1.1.2023, nech si so sebou prinesie členský preukaz, brigádnicky preukaz 2022 a hotovosť. Platba bude možná len v hotovosti. Hotové povolenky sa budú opätovne vydávať a to výmenou za riadne vypísanú povolenku za rok 2022 na organizácií dňa 1.1.2023 od 9:30 – 11:00.

Upozorňujeme, že povolenka na rok 2023 bude vydaná iba na základe odovzdanej a správne vyplnenej povolenky za rok 2022.

Ďalšie termíny a spôsoby odovzdávania, platenia a výdaja povolení budú zverejnené neskôr.

Rybárska stráž