Zákaz lovu rýb z dôvodu uskutočnenia športových rybárskych pretekov.

Zákaz lovu rýb z dôvodu uskutočnenia športových rybárskych pretekov.

(§ 20 ods. 3 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)                                                                 

OBTOKOVÉ RAMENO 2-1880-1-1

Sobota 17.12.2022 (06:00 – 15:00 hod.)

 

Všeobecný zákaz lovu rýb


 
VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB
Druh vysadených rýb : kapor rybničný K3
Zákaz lovu rýb: od 3.11.2022 do 30.11.2022 vrátane. Lov rýb je povolený od 1.12.2022.
Revíry : Obtokové rameno
 
 

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž