Memoriál Eda Balážika – ZRUŠENÝ

Memoriál Eda Balážika 2022 – 17.12.2022

Pretek Memoriál Eda Balážika je zrušený kvôli nedostatočnému počtu prihlásených účastníkov.

Miesto: Obtokové Rameno, revír 2-1880-1-1

Zraz pretekárov: Strážna búdka VO, pri vstupe do kúpeľov z Krajinského mosta

 Popis trate:

  • breh pokrytý trávnatým porastom s výskytom krovia a stromov.
  • voda stojatá, hĺbka 0,5m -1m, dno bahnité

Technické a organizačné pokyny: uvedené v propozíciách

Kontaktná adresa: Branislav Zelo tel. +421 901 777 451mail: brano343@gmail.com

Ceny: 1. miesto 300,- €; 2. miesto 200,- €, 3. miesto 100,- € + poháre

Minimálny počet družstiev na pretek je 12, v prípade menšieho počtu ako je minimálny počet sa pretek ruší

Účastnícky poplatok je 60 € za družstvo (uhradiť poplatok je nutné vopred  na účet SK83 0900 0000 0000 4827 8028, VS treba uviesť názov družstva) v prípade nekonania preteku sa peniaze vrátia na účet účastníkom preteku

Prihlášky: písomne alebo telefonicky do 11.12.2022 v tvare: názov družstva + mená pretekárov

Memoriál Eda Balážika 2022 – propozície

Výročná členská schôdza a brigády jar 2023


Srdečne pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2023 od 9:00 hod. v Dome Umenia Piešťany.

Brigády jar 2023

18.3.2023, sobota, od 9:00  do 13:00 – VN Sĺňava
činnosť: výroba hniezd na podporu neresu zubáča
miesto stretnutia: cyklochodník pri Siesta pláži
vedúci brigády: Branislav Zelo, 0901 777 451
Na brigádu si treba priniesť kliešte a rukavice.


15.4.2023, sobota od 9:00 do 12:00 – Sokolovská važina
činnosť: prierez náletových drevín a zber odpadkov,
miesto stretnutia: na moste Sokolovská važina
vedúci brigády: Ján Székely, 0915 750 333
Na brigádu si treba priniesť rukavice a podľa možností aj píly / krovinorezy.

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž