Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta, alebo náhradníka

Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojím  členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov do orgánov  MsO SRZ Piešťany a náhradníkov a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov. Svoje návrhy môžu členovia OZ SRZ Piešťany podať najneskôr do 22.4.2022.

Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.

Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/

Rybárska stráž