Informácia o love kapra

Lov rýb na našich vodách je možný celoročne. Na štrkoviskách Kazety (všetky) a Dlhé Kusy sa kapor môže privlastňovať celoročne, na ostatné ryby sa vzťahuje doba ochrany podľa zákona o rybárstve ! Viac informácií v článku.

Váh č.6 – platí doba hájenia kapra rybničného a ostatných druhov rýb

Váh č.6a (CHaP) – lov rýb je možný pri dodržaní individuálnej ochrany na riekach

Od 15.3 – 31.5. platí všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch Rimplerova važina, Obtokové Rameno, Agátky a VN Sĺňava.

Rybárska stráž