Násady kapra – jeseň 2021

Jesenná násada kapra prebehne v našej organizácii 3.11.2021.

Násada prebehne do revírov : Kazety (všetky), Dlhé Kusy, Rimplerova važina a Obtokové rameno.

Na revíroch Rimplerova važina a Obtokové rameno bude platiť všeobecný zákaz lovu rýb.

Na revíroch Kazety a Dlhé Kusy bude lov povolený, avšak bez možnosti privlastnenia si úlovku kapra.

Zákaz lovu / privlastnenia si kapra bude platiť do 26.11.2021 (piatok). Lov a privlastnenie kapra bude opäť povolené od 27.11.2021 (sobota).

 

 

Maximálna miera kapra


Upozorňujeme všetkých rybárov na dodržiavanie MAXIMÁLNEJ miery kapra - 60cm.

To znamená, že privlastnenie si kapra nad túto mieru nie je dovolené a bude postihované podľa platných predpisov.

Rybárska stráž