Oznámenie o zrušení propagačnej skrinky

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany, na základe oznámenia Odboru orgnizačného a informatiky Mesta Piešťany, nám bolo s platnosťou od 30.9.2021 zrušené užívanie propagačnej skrinky na ulici Nálepková (pri trhovisku).

Vlastníkom a správcom propagačnej skrinky je Mesto Piešťany.

Stalo sa tak po vykonaní kontroly pracovníkmi uvedeného odboru a ich konštatovaní, že MsO SRZ Piešťany užíva dve propagačné skrinky, čo je v rozpore s platnou smernicou č. 4/2008 — Zásady poskytovania propagačných skriniek na území mesta Piešťany.

Výbor sa intenzívne zaoberá danou problematikou a v súčasnej dobe hľadá spôsob ako nahradiť informovanosť našich členov v danej lokalite Piešťan. Do tej doby môžu naši členovia získavať informácie o dianí v našej MsO prostredníctvom web stránky MsO SRZ Piešťany a prostredníctvom našich propagačných skriniek na ulici Štefániková (pri kostole) a pred sídlom našej MsO, na ulici Lipová 70/10.

Rybárska stráž