Školenia a skúšky nových členov – deti

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo detí v MsO SRZ Piešťany sú pre pandémiu zrušené !

  • Zákony o rybolove a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ
  • Spôsoby lovu rýb, plávana, feeder, privlač
  • Ochrana rýb a hospodárenie
  • Absolvovanie skúšky

Svoje znalosti bude záujemca o členstvo preukazovať formou testu alebo formou otázok.

Pri školení a prednáškach je potrebné, aby bol prítomný aj zákonný zástupca (rodič) alebo príbuzný !

Posledný termín pre školenie deti sa bude konať 17.2.2021

Prihláška je tu : http://piestany.mosrz.sk/wp-content/uploads/2020/09/Prihlaska-do-18-rokov-1.pdf

Rybárska stráž