Násada kapra K3

Dňa 10.11.2020 prebehlo zarybnenie našich revírov kaprom – K3. Pri násade bola prítomná Kontrolná komisia tak pri nakládke, ako aj výkladke. Poďakovanie za pomoc patrí Pavlovi Dzurkovi a Vlastimilovi Strečanskému.

 • Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1
  Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb – privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených 2731 kg kapra.
 • Štrkoviska Kazety (všetky)
  Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb – privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených dokopy 5943 kg kapra.
 • Kazeta 1 – 809 kg
 • Kazeta 2 – 1531 kg
 • Kazeta 3 – 1578 kg
 • Kazeta 4 – 2025 kg
 • Obtokové rameno 2-1880-1-1
  Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 3741 kg kapra.
 • Rimplerova važina/ Sokolovská važina 2-4413-1-1
  Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 1524 kg kapra.
 • Rimplerova važina 760 kg
 • Sokolovská važina 764 kg

Výdaj povolení pre rok 2021


Výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 bude pokračovať v režime ako doteraz. Mení sa len deň výdaja, a to od 1.2. 2021 každú stredu od 16:00-17:00 hodiny.

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž