Násada pstruha a sivoňa

Dňa 9. 10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie Pstruhom Dúhovým a Sivoňom Potočným nasledovne :

  • Dlhé Kusy- PD ( 900 kilogramov )
  • Kazeta č.4- PD (400 kilogramov )
  • Kazeta č.3- PD ( 200 kilogramov, Sivoň Potočný 214 kilogramov) 

Sivoň Potočný lovná miera 27,- cm 

Pstruh Dúhový lovná miera  27,- cm 

Rybár je oprávnený si privlastniť v jedeň deň 4 kusy lososovitej ryby.

Dieťa od 3-14 rokov je oprávnené si v jedeň deň  privlastniť 1 kus lososovitej ryby. 

Pri nakládke a následne pri vykládke bol prítomný člen kontrolnej komisie, pán Vlastimil Strečanský. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať členom RS Milanovi Poláčkovi , Jožkovi Minarechovi.

Rybárska stráž